Επικοινωνια


Φασιανού 1-2, Θεσσαλονίκη 546 25
Τηλ: 2310512600